ICLEC 2019-İSTANBUL

2. Uluslararası Dil, Eğitim ve Kültür Konferansı (ICLEC 2019) İstanbul'da 27-29 Haziran 2019 tarihleri arasında Medipol Üniversitesi tarafından

EBSCO
Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi (Türkiye)
Global Listening Center (A.B.D.),
Euro – Balkan Üniversitesi (Makedonya),
Girne Amerikan Üniversitesi (KKTC),
Kıbrıs İlim Üniversitesi (KKTC)

işbirliğinde düzenlenecektir.

ICLEC 2019, kuramsal ve uygulamalı çalışmaların sunulacağı geniş katılımlı bir bilimsel etkinlik olacaktır. ICLEC 2019, Medipol Üniversitesi Kavacık (Güney) yerleşkesinde gerçekleştirilecektir.

DİL

EĞİTİM

KÜLTÜR

Uygulamalı dilbilim
Edebiyat
Asya Dilleri & Türk Dili (tüm lehçeleriyle)
Beyin ve dil
Bilgisayar destekli dil öğretimi
Bilgisayar destekli ölçme - değerlendirme
Bilişsel dilbilim
Bilişsel dil çalışmaları
Karşılaştırmalı dilbilim
Bilgisayar destekli dilbilim
Derlembilim/Derlem çalışmaları
Ağız araştırmaları
Dijital/Yapay diller
Kökenbilim/Etimoloji
Adli dilbilim
Tarihsel dilbilim
Dil edinimi
Dil ve Edebiyat
Dil ve Felsefe
Dilbilimde ölçme ve değerlendirme
Dil gelişimi
Dil bozuklukları
Sözlükbilim
Çokdilli işlemler ve bilgisayarlı çeviri
Dilbilimde matematik modellemeler
Neurolinguistik çalışmaları
Sesbilim ve Sesletim
Psiko-dilbilim çalışmaları
Anlambilim
İşaret dilleri
İkinci dil edinimi
Toplum dilbilim
Metin ve söylem çözümlemesi
Kuramsal dilbilim
Çeviribilim/çeviri çalışmaları
Dünya dilleri (tüm diller)

Sanat/Güzel sanatlar eğitimi
Eğitimde ölçme ve değerlendirme
İkidilli/çokdilli eğitim
Biyoloji eğitimi
Kimya eğitimi
Bilgisayar & Eğitim
Psikolojik danışma ve rehberlik eğitimi
Eğitim programları ve öğretimi
Eğitim tarihi
Eğitim yönetimi
Eğitim felsefesi
Eğitim psikolojisi
Eğitim teknolojileri
E-Eğitim
Din ve ahlak eğitimi
Anadili eğitimi/öğretimi
Yabancı dil eğitimi
Coğrafya eğitimi
Küresel eğitim/Küresel vatandaşlık eğitimi
Tarih eğitimi
Bilgi teknolojileri öğretimi
Okul öncesi/Anaokulu eğitimi
Dil eğitimi
Öğrenme ve öğretme
Yaşamboyu öğrenme
Matematik eğitimi
Değerler eğitimi/Ahlak eğitimi
Müzik eğitimi
Açıköğretim ve uzaktan eğitim
Fen eğitimi
Sosyal bilgiler eğitimi
Özel eğitimi
Spor eğitimi/Beden Eğitimi
Öğretmen eğitimi/öğretmen yetiştirme
Çocuklara yabancı dil öğretimi
Türkçe’nin yabancı dil/ikinci dil olarak öğretimi
Türk dili ve edebiyatı eğitimi

Reklamcılık ve tanıtım
Antropoloji/Arkeoloji
Davranış Bilimleri/Psikoloji
Girişimcilik&İşletme
İletişim
Kültürel ve Etnik çalışmalar
Kültürel ilişkiler
Kültür ve dil
Kültür ve toplum
Veri madenciliği
Demokrasi
Folklor/Halkbilimi
Cinsiyet çalışmaları
Küreselleşme ve kültür
Yenilik & Teknoloji & Toplum
Uluslararası ilişkiler
Gazetecilik
Bilgi ve belge yönetimi
Adalet / Hukuk
Kütüphanecilik / Arşiv araştırmaları
Yönetim
Medya çalışmaları
Ortadoğu çalışmaları
Örgüt kültürü
Politika
Politik kültür
Nüfus ve gelişim
Din
Toplumsal ve örgütsel ilişkiler
Toplum mühendisliği
Sosyal ağlar analizi
Sosyal çalışmalar
Sosyoloji
Sürdürülebilir kalkınma
Tarih
Teoloji/İlahiyat
Turizm
Türk kültür tarihi
Bölgesel/kırsalar çalışmalar
Kadın çalışmaları
Avrupa Birliği çalışmaları
Göç ve iltica
Dünya siyaset tarihi

 

Önemli Tarihler


İlk Çağrı

 20 Aralık 2018

Bildiri Özeti Gönderimi İçin Son Tarih

 20 Mayıs 2019 tarihine uzatılmıştır.

Erken Kayıt Tarihleri

 20 Ocak 2019 - 30 Nisan 2019 tarihine uzatılmıştır.

Geç Kayıt Tarihleri

 21 Nisan 2019-10 Haziran 2019

Kongre tarihleri

 27- 29 Haziran 2019

Tam Metin Bildirilerin Gönderilmesi İçin Son Tarih*

 20 Temmuz 2019

Tam Metin Kitabında Yayımlanacak Bildiriler İçin Yayım Tarihi

 20 Ağustos 2019

* ICLEC 2019 kapsamında verilecek olan aşağıdaki ödüllere başvurmak isteyen katılımcıların bildiri tam metinlerini en geç 20 Temmuz 2019 tarihine kadar kongre iletişim maili üzerinden ICLEC 2019 ekibine iletmeleri gerekmektedir:
- En başarılı sunum/çalışma ödülü
- Yenilikçi araştırma ödülü
- Öncü araştırmacı ödülü
- Genç araştırmacı ödülü

Ödüller her bir tema için (Dil/Eğitim/Kültür) ve çeşitli konu başlıklarında ayrı ayrı verilecektir. Her bir ödül için yalnızca bir çalışma/araştırmacı seçilecektir. Ödül plaketinin yanısıra ödülün niteliğini gösteren ve kongre başkanının imzasını taşıyan bir belge verilecektir. Her bir tema için (Dil/Eğitim/Kültür) ilgili alanlardan seçilecek en az beş önemli bilim insanı, ICLEC 2019 Ödül Seçim Komisyonu olarak görev yapacaktır. ICLEC 2019 Ödül Yönetmeliği, kongreden önce web sayfasından duyurulacaktır.

  • ICLEC Kapsamındaki bildirilerin tam metinleri seçilen dergilerde veya bildiriler kitabında 2019 yılı içerisinde yayımlanacaktır.
  • ICLEC Özetler Kitabı konferans sırasında katılımcılara basılı halde takdim edilecektir.

ICLEC 2019, İstanbul Medipol Üniversitesi Güney yerleşkesinde yapılacaktır.

Güney yerleşkesinin açık adresi:

İstanbul Medipol Üniversitesi Kavacık Güney Yerleşkesi Göztepe Mahallesi Atatürk Caddesi No 40/16 34815 Beykoz, İstanbul.

 
Detaylı ulaşım bilgisine bu linkten erişebilirsiniz:

http://www.medipol.edu.tr/Sayfa/11/Universite/Ulasim.aspx
      ICLEC 2019 katılımcıları için Konferans yerine yakın olan konaklama seçenekleri bu sayfadan duyurulacaktır.

      
Hazırlanıyor
Davetli Konuşmacılar

To be announced soon

To be announced soon