ICLEC 2018 Özet Kitabı
ICLEC 2018 Bildiriler Kitabı
ICLEC 2018-GİRNE

1. Uluslararası Dil, Eğitim ve Kültür Konferansı (ICLEC 2018) Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin Girne kentinde 02-06 Eylül 2018 tarihleri arasında

Governors State University (A.B.D.),
Global Listening Center (A.B.D.),
Euro – Balkan Üniversitesi (Makedonya),
Girne Amerikan Üniversitesi (KKTC),
Kıbrıs İlim Üniversitesi (KKTC)

işbirliğinde düzenlenecektir.

ICLEC 2018, kuramsal ve uygulamalı çalışmaların sunulacağı geniş katılımlı bir bilimsel etkinlik olacaktır. ICLEC, Girne Amerikan Üniversitesinde gerçekleştirilecektir.

DİL

EĞİTİM

KÜLTÜR

Uygulamalı dilbilim
Asya Dilleri & Türk Dili (tüm lehçeleriyle)
Beyin ve dil
Bilgisayar destekli dil öğretimi
Bilgisayar destekli ölçme - değerlendirme
Bilişsel dilbilim
Bilişsel dil çalışmaları
Karşılaştırmalı dilbilim
Bilgisayar destekli dilbilim
Derlembilim/Derlem çalışmaları
Ağız araştırmaları
Dijital/Yapay diller
Kökenbilim/Etimoloji
Adli dilbilim
Tarihsel dilbilim
Dil edinimi
Dil ve Edebiyat
Dil ve Felsefe
Dilbilimde ölçme ve değerlendirme
Dil gelişimi
Dil bozuklukları
Sözlükbilim
Çokdilli işlemler ve bilgisayarlı çeviri
Dilbilimde matematik modellemeler
Neurolinguistik çalışmaları
Sesbilim ve Sesletim
Psiko-dilbilim çalışmaları
Anlambilim
İşaret dilleri
İkinci dil edinimi
Toplum dilbilim
Metin ve söylem çözümlemesi
Kuramsal dilbilim
Çeviribilim/çeviri çalışmaları
Dünya dilleri (tüm diller)

Sanat/Güzel sanatlar eğitimi
Eğitimde ölçme ve değerlendirme
İkidilli/çokdilli eğitim
Biyoloji eğitimi
Kimya eğitimi
Bilgisayar & Eğitim
Psikolojik danışma ve rehberlik eğitimi
Eğitim programları ve öğretimi
Eğitim tarihi
Eğitim yönetimi
Eğitim felsefesi
Eğitim psikolojisi
Eğitim teknolojileri
E-Eğitim
Din ve ahlak eğitimi
Anadili eğitimi/öğretimi
Yabancı dil eğitimi
Coğrafya eğitimi
Küresel eğitim/Küresel vatandaşlık eğitimi
Tarih eğitimi
Bilgi teknolojileri öğretimi
Okul öncesi/Anaokulu eğitimi
Dil eğitimi
Öğrenme ve öğretme
Yaşamboyu öğrenme
Matematik eğitimi
Değerler eğitimi/Ahlak eğitimi
Müzik eğitimi
Açıköğretim ve uzaktan eğitim
Fen eğitimi
Sosyal bilgiler eğitimi
Özel eğitimi
Spor eğitimi/Beden Eğitimi
Öğretmen eğitimi/öğretmen yetiştirme
Çocuklara yabancı dil öğretimi
Türkçe’nin yabancı dil/ikinci dil olarak öğretimi
Türk dili ve edebiyatı eğitimi

Reklamcılık ve tanıtım
Antropoloji/Arkeoloji
Davranış Bilimleri/Psikoloji
İletişim
Kültürel ve Etnik çalışmalar
Kültürel ilişkiler
Kültür ve dil
Kültür ve toplum
Veri madenciliği
Demokrasi
Folklor/Halkbilimi
Cinsiyet çalışmaları
Küreselleşme ve kültür
Yenilik & Teknoloji & Toplum
Uluslararası ilişkiler
Gazetecilik
Bilgi ve belge yönetimi
Adalet / Hukuk
Kütüphanecilik / Arşiv araştırmaları
Yönetim
Medya çalışmaları
Ortadoğu çalışmaları
Örgüt kültürü
Politika
Politik kültür
Nüfus ve gelişim
Din
Toplumsal ve örgütsel ilişkiler
Toplum mühendisliği
Sosyal ağlar analizi
Sosyal çalışmalar
Sosyoloji
Sürdürülebilir kalkınma
Teoloji/İlahiyat
Turizm
Türk kültür tarihi
Bölgesel/kırsalar çalışmalar
Kadın çalışmaları
Avrupa Birliği çalışmaları
Göç ve iltica
Dünya siyaset tarihi

 

Önemli Tarihler


İlk Çağrı

20 Ekim 2017

Bildiri Özeti Gönderimi İçin Son Tarih

5 Ağustos 2018

Erken Kayıt Tarihleri

30 Ekim 2017- 3 Temmuz 2018

Geç Kayıt Tarihleri

4 Temmuz 2018-30 Ağustos 2018

Kongre tarihleri

02-06 Eylül 2018

Tam Metin Bildirilerin Gönderilmesi İçin Son Tarih*

30 Eylül 2018

Tam Metin Kitabında Yayımlanacak Bildiriler İçin Yayım Tarihi

20 Ekim 2018

* ICLEC 2018 kapsamında verilecek olan aşağıdaki ödüllere başvurmak isteyen katılımcıların bildiri tam metinlerini en geç 20 Ağustos 2018 tarihine kadar kongre iletişim maili üzerinden ICLEC 2018 ekibine iletmeleri gerekmektedir:
- En başarılı sunum/çalışma ödülü
- Yenilikçi araştırma ödülü
- Öncü araştırmacı ödülü
- Genç araştırmacı ödülü

Ödüller her bir tema için (Dil/Eğitim/Kültür) ve çeşitli konu başlıklarında ayrı ayrı verilecektir. Her bir ödül için yalnızca bir çalışma/araştırmacı seçilecektir. Ödül plaketinin yanısıra ödülün niteliğini gösteren ve kongre başkanının imzasını taşıyan bir belge verilecektir. Her bir tema için (Dil/Eğitim/Kültür) ilgili alanlardan seçilecek en az beş önemli bilim insanı, ICLEC 2018 Ödül Seçim Komisyonu olarak görev yapacaktır. ICLEC 2018 Ödül Yönetmeliği, kongreden önce web sayfasından duyurulacaktır.

  • ICLEC Kapsamındaki bildirilerin tam metinleri seçilen dergilerde veya bildiriler kitabında 2018 yılı içerisinde yayımlanacaktır.
  • ICLEC Özetler Kitabı konferans sırasında katılımcılara basılı halde takdim edilecektir.

1. seçenekteki katılım ücretine Ercan Havaalanı- Lord's Palace Hotel, çift yönlü ulaşımı dahildir.


      ICLEC 2018 katılımcılarına iki konaklama seçeneği sunulmaktadır.

      1. Seçenek  Lord's Palace Hotel'de tam pansiyon herşey dahil konaklama 
  • Girne’de (Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde) bulunan 5 yıldızlı Lord's Palace Hotel’de Herşey Dahil/Tam Pansiyon konseptinde konaklama (02-06 Eylül 2018). Konferans katılımcıları otelin sunduğu tüm hizmetlerden (herşey dahil tam pansiyon konseptinde) ilave hiçbir ücret ödemeden yararlanacaklardır.
  • 4 Gece konaklama, (açık büfe kahvaltı/öğlen yemeği/akşam yemeği, gala müziği, çay/kahve ikramları (sınırsız) gün içinde ve gece atıştırmaları, yerli yabancı içecekler, havuz, deniz ve Türk hamamı vs. otel olanaklarının tamamı),
  • Konferansa günlük katılıma dahil olan hizmetler: bir öğlen yemeği, çay-kahve ikramları, kongre oturumlarına katılım ve bildirinin tam metin olarak yukarıdaki seçeneklerden birinde yayımlanması.
       2. Seçenek  Girne Amerikan  Üniversitesi Pansiyonu
  • İsteyen katılımcılarımız konferansın düzenleneceği GAU kampüsünde bulunan pansiyonda oda ve kahvaltı dahil olarak konaklayabileceklerdir.
  • Bu konaklama seçeneği 1. seçeneğe göre daha uygun fiyatlarla yapılabilmektedir. Konaklama ve katılım ücretleri için www.iclec.net web sayfası üzerinden ücretler bağlantısını tıklayarak detaylı bilgi alabilirsiniz.
Hazırlanıyor
Davetli Konuşmacılar

Educational Psychology

Prof. Dr. Margarete Imhof

Johannes Gutenberg University, Mainz (Germany)

Psychology

Prof. Dr. Peter MacIntyre

Cape Breton University in Sydney, Nova Scotia (Canada)

Educational Sciences

Prof. Dr. Aytaç Açıkalın

Hacettepe University (Emeritus - Turkey)

English Language Teaching

Prof. Dr. Mohammad H. Keshavarz

Girne American University (Cyprus)

Linguistics

Prof. Dr. Ahmad F. Shoeib

Al Baha University (Kingdom of Saudi Arabia)

Psychology

Prof. Dr. Stephen Ryan

Waseda University (Japan)